سپتيك تانك,سپتيك تانك بتني,سپتيك تانك پلي اتيلن

تصفيه فاضلاب

فاضلاب

بطور كلي آب آلوده يا فاضلاب به آبي گفته مي شود كه در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجي كيفيت آن تغيير يافته و غير قابل استفاده شده است.هدف از تصفيه فاضلاب حذف آلاينده‌ها از پساب، به‌ويژه فاضلاب شهري و خانگي است كه شامل روش هاي شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي، براي حذف آلاينده‌ها و تأمين فاضلاب تصفيه شده كه براي محيط زيست بي‌خطر است، مي‌باشد. معمولاً يكي از محصولات تصفيه فاضلاب، زباله نيمه‌جامد است كه لجن فاضلاب ناميده مي‌شود كه نيازمند تصفيه جداگانه پيش از دفن يا استفاده است.

پكيج تصفيه فاضلاب

ماهيت پيچيده فاضلاب ها

اگر به مقايسه بازدهي بلقوه تصفيه شبكه هاي فاضلاب با توجه به تصفيه فاضلاب هاي بومي سنتي فاضلاب بومي بپردازيم، چندين تفاوت قابل توجه وجود خواهد داشت . هر يك از اين تفاوت ها چالش منحصر به فردي را در ارتباط با بازدهي تصفيه فاضلاب مطرح مي كند. اين تفاوت ها شامل فاكتورهاي هيدرولوژيك، موضوعات محيطي و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي فاضلاب ها مي باشد.
بارش به عنوان يك روش تصادفي مي باشد . بنابراين عدم قطعيت قابل توجهي در ارتباط با وقوع زمان و پيش بيني پر شدن فاضلاب ها توسط بارندگي وجود دارد. تعيين نسبت پارامترهاي مهم شبكه هاي فاضلاب شامل پارامترهايي چون شدت، مدت و فراواني آن مي باشد. اين فاكتورها در ارتباط با استفاده از مفاهيم مطرح شده همانند تدوين شدت، مدت و فراواني يا روش هاي احتمالي داراي پيوند مي باشد. در نتيجه ماهيت تصادفي بارش، زماني كه به بررسي طرح تصفيه فاضلاب ها مي پردازيم به عنوان يك محدوديت اساسي مي باشد.

ادامه مطلب ...


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 36
+ نوشته شده: 1396/11/24 ساعت: ۱۱ توسط:arkagr :